Ruth Heilbronn en Lorraine Foreman-Peck (Ed.) – Philosophical Perspectives on Teacher Education

Deze bundel is een zeer welkome bijdrage aan het denken over het opleiden van leraren. Ook in Nederlandse context blijven de lerarenopleidingen ter discussie staan: hoe dienen leraren opgeleid te worden, waar, wanneer en door wie, om slechts een aantal terugkerende vragen te memoreren.

De bundel is een weerslag van een serie conferenties in de UK, ten dele onder de auspiciën de Philosophy of Education Society of Great Britain, waar lerarenopleiders en onderwijsfilosofen zich bogen over een aantal fundamenele vragen.

Startend vanuit een observatie over een mondiale gelijkenis in de ontwikkeling van lerarenbeleid richting ‘employment-based learning’, focussen de auteurs zich op vooronderstellingen en spanningen tussen verschillende ideeën, actoren en visies. In het voorwoord staat:

In fact, narratives of state-funded teacher education have several long-standing tensions at their core, two of which are particularly significant to themes in this volume. First, a philosophical tension between ethics and knowledge in the construction of teaching practice, and second, a political tension between the role of the state, of universities, of the church, and of schools and colleges in shaping and controlling teacher education and the supply of teachers. (p. viii).

En even later:

Present policy on teacher education raises specifically philosophical questions that we seek to adress in this book, focusing on four key questions: Is the account of teacher training and education in current policy statements adequate tot the practical and ethical demands they will face? If the account is lacking, in what respects is it deficient? Are current arrangements for teacher education and traing adequate to meet possible deficiencies in the official account? Is there a better way of thinking about preparation for teaching (p. xviii).

De openingsbijdrage is van Gert Biesta, sterk als altijd. Juist als je ook kennis wilt maken met andere onderwijsdenkers, dan is dit boek een goede ingang daartoe.

Mijn eigen twee favorieten uit de bundel tot nu toe:

1) het essay van James MacallisterThe Idea of a University and School Partnership, waarin hij schets dat het verlangen naar praktijkkennis, zoals vaak geuit door leraren in opleiding, ook door kan slaan naar het uitsluiten van meer theoretische vragen, die in staat stellen “to think broadly, deeply and imaginitively about education.” Kortom, een goed geschreven argumentatie gericht op het vinden van een goede verhouding/balans tussen hoger onderwijs en onderwijs.

2) het essay van David AldridgeThe Role of Higher Education in Teacher Education: A Reorientation Towards Ontology, waarin hij pleit om de immer terugkerende dichotomie tussen theorie en praktijk te ontstijgen via een ontologische benadering. Met referenties naar onder meer Heidegger, Gadamer en Merleau-Ponty laat hij overtuigend zien dat deze zijnsgerichte invalshoek meer recht doet aan en kan betekenen voor het opleiden van leraren in spé.

Er staat even wel nog veel meer moois in deze bundel. Aanrader dus!

Meer informatie, net als de inhoudsopgave van de bundel, is te vinden via de website van uitgever Wiley.

Simon Verwer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *