Rosi Thornton – Unschooled

Thornton beschrijft in dit boek uit 2018 het huidige onderwijssysteem als een experiment. Ondanks dat velen dit onderwijssysteem normaal vinden, […]

Laboratories of Learning

Er wordt natuurlijk al veel geschreven over ‘learning labs’ en hippe onderwijs experimenten. Dit boek gaat daar gelukkig niet over.

Max Stirner – Over schoolwetten

Stirner schrijft over schoolwetten in “Über Schulgesetze” uit 1834 (afbeelding), online in het nederlands te vinden als “Over Schoolwetten”). Dat

Bernt Feis – Kazerne, kerk en kapitaal

Dit boekje geeft een heldere en praktische introductie van expliciet antikapitalistisch onderwijs. Zonder veel verwijzingen of abstracte filosofische bespiegelingen. Het

Scroll naar boven