Categorie: Althusser

Louis Althusser (1918 – 1990) was een Franse Marxistisch filosoof. Belangrijke werken zijn ‘Lire le Capital’ (1965) en het tweedelige ‘Écrits philosophiques et politiques’ (1995/1996). Hieronder zijn verschillende boeken te vinden van of over deze denker.

Jacob Lindgren (ed.) – Extra-curricular

Dit is een prachtig boek over zelf-georganiseerd leren. Het is een overzicht van allerlei initiatieven voor collectief te leren. Het heeft soms…

Herbert Marcuse – De eendimensionale mens

Een deel van de mensen zal zich neerleggen bij hoe ‘het nou eenmaal is’. Ze denken dat scholen nou eenmaal zijn zoals…

Situationist International – On the poverty of student life

Het is een pamflet van studenten aan de Universiteit van Strassbourg in 1966. De tekst is in eerste instantie geschreven door Khayati, een…

Louis Althusser – On the reproduction of capitalism

Als Althusser wordt aangehaald in boeken over onderwijs dan is het eigenlijk altijd vanwege zijn theorie over ‘ideologie en ideologische staatsapparaten’. Er…

John Miller – Mike Kelley, Educational Complex

Volgens The New York Times is Mike Kelley ‘one of the most influential American artists of the past quarter century and a pungent commentator…

Joost de Bloois – In de naam van het maagdenhuis

Ewald Engelen (UVA) en Angela Wigger (RU) maken het wel heel bont. Dit boek schrijven ze in hoogdravende taal ‘het blootleggen van de…