Tag: leeromgeving

Ronald en Beatrice Gross (red.) – Radical school reform

Het onderwijs is in een crisis. Het moet radicaal anders. Op zoek dus naar een andere opvatting van wat een kind is….

Maurice Stein and Larry Miller – Blueprint for Counter Education

Bij de sterke tentoonstelling over ‘learning laboratories‘ in BAK  stond de reconstructie van de vroegere ideeën omtrent de toekomst van onderwijs centraal….

Volume #45 – Learning

Het is onmogelijk geworden aan leren te ontkomen. Leren is een conditie geworden, aldus Arjen Oosterman, de redacteur van deze Volume. Leren…