Categorie: 1981

Jean Baudrillard – Simulacra and simulation

Baudrillard is het meest bekend als een mediatheoreticus en filosoof, die zich bezig hield met zaken als ‘realiteit’ en ‘communicatie’. Veel wat…

John Cage – For the Birds

In een interview wordt John Cage gevraagd waarom hij niet echt alle pedagogische activiteiten heeft gestaakt. Hij heeft net daarvoor in het…

Hannah Arendt – The life of the mind

Het contemplatieve leven wordt door Arendt aan het eind van haar leven uitgediept, en dat levert het boek ‘the life of the…