Categorie: Merleau-Ponty

Maurice Merleau-Ponty (1908 – 1961) was een Franse filosoof. Belangrijke werken van hem zijn ‘La Structure du comportement’ (1942), ‘Phénoménologie de la perception’ (1945) en ‘Sens et non-sens’ (1948).

Tom Tak (red.) – Moed tot zelfstandigheid

Dit boekje uit 1974 bevat aldus de ondertitel een keur aan ‘inleidende opstellen over emancipatie en opvoeding’. De belangrijkste van deze opstellen…

Maurice Merleau-Ponty – De wereld waarnemen

Merleau-Ponty wilde de wereld te herontdekken en onthullen. Hij wilde voorkomen dat we de wereld vergaten. We vergeten de wereld volgens hem…

Ruth Heilbronn en Lorraine Foreman-Peck (Ed.) – Philosophical Perspectives on Teacher Education

Deze bundel is een zeer welkome bijdrage aan het denken over het opleiden van leraren. Ook in Nederlandse context blijven de lerarenopleidingen…