Tag: zelfbestuur

Paul Goodman – School in, oor uit

De teksten die in deze Nederlandse vertaling bijeen zijn gebracht komen uit de bekende werken van Paul Goodman. Allereerst uit ‘Compulsory miseducation’…

Alexander S. Neill – Summerhill

Kan je onderwijs geven zonder het kind te verplichten ook maar iets te leren? Zou er een school kunnen bestaan waar het kind…