Categorie: Goodman

Paul Goodman (1911 – 1972) was een Amerikaanse filosoof bekend vanwege zijn sociale kritiek. Belangrijke werken over onderwijs zijn ‘Growing Up Absurd’ (1960) en ‘Compulsory Miseducation’ (1964).

Ronald en Beatrice Gross (red.) – Radical school reform

Het onderwijs is in een crisis. Het moet radicaal anders. Op zoek dus naar een andere opvatting van wat een kind is….

Alexander Cockburn en Robin Blackburn (red.) – Student Power

Tijd voor demonstraties in het onderwijs! Het kan niet langer zo doorgaan! Leg je werk neer! Organiseer je! Dit boek is een…

Paul Goodman – School in, oor uit

De teksten die in deze Nederlandse vertaling bijeen zijn gebracht komen uit de bekende werken van Paul Goodman. Allereerst uit ‘Compulsory miseducation’…

Alexander S. Neill – Summerhill

Kan je onderwijs geven zonder het kind te verplichten ook maar iets te leren? Zou er een school kunnen bestaan waar het kind…

Paul Goodman – Growing up absurd

Paul Goodman betoogt in dit boek dat niemand, in vergelijking met zijn medemens, aanspraak kan maken op een meer compleet leven. Dat…