Over onderwijsfilosofie

Op deze website zijn allerhande onderwijsfilosofische teksten en ideeën verzameld en besproken. Mocht u teksten of ideeën missen dan horen we het graag.

Dit is een volledig onafhankelijke website. Bij het schrijven van alle stukken werd nooit een institutioneel, academisch of commercieel doel nagestreefd. De teksten zijn evenmin gericht op het vinden van een absolute waarheid. Eerder zijn de teksten gericht op het bespreken, indexeren en verzamelen van mogelijke aanknopingspunten voor een eigen doordacht perspectief. Daarbij komen juist ook de meer subversieve en alternatieve publicaties aan bod, evenals kritische reflecties op boeken die de zogenaamde experts over de praktijk van het onderwijs publiceren. Ook de complexe teksten van soms eeuwenoude filosofen worden niet geschuwd.

Een zekere waardering wordt vooral toegekend aan publicaties die zich kenmerken door:

A. Inlevingsvermogen en betrokkenheid (in tegenstelling tot een afstandelijke filosofie of pedogiek)

B. Een actuele beschrijving van de status quo, waarin rekenschap wordt gegeven van daadwerkelijke ontwikkelingen en prangende uitdagingen, en niet abstracte waarden worden verdedigd of impliciete sociale of culturele opvattingen als universeel worden gepresenteerd

C. Een heldere uitdaging van de status quo om verandering tot stand te brengen, in de vorm van een tegendraadsheid of subversiviteit, in tegenstelling tot een enkel maar conservatieve verdediging van die status quo. Hoe groter en diepgaander de uitdaging aan het reguliere doen of denken, hoe beter.

D. Bekendheid met, en verwijzingen naar, andere denkers. Of ook, in uitzonderlijke gevallen, juist een geheel eigen betoog die zich wat betreft terminologie op een nieuw pad lijkt te begeven.

Wilt u bijdragen? Neem contact op en/of stuur een tekst in ter publicatie!