Over onderwijsfilosofie

Op deze website zijn allerhande onderwijsfilosofische teksten en ideeën verzameld en besproken.

Dit is een volledig onafhankelijke website. Bij het schrijven van alle stukken werd nooit een institutioneel, academisch of commercieel doel nagestreefd. De teksten zijn gericht op het bespreken, indexeren en verzamelen van mogelijke aanknopingspunten voor een eigen doordacht perspectief. Daarbij komen juist ook de meer subversieve en alternatieve publicaties aan bod, evenals kritische reflecties op boeken die de zogenaamde experts over de praktijk van het onderwijs publiceren. Ook de complexe teksten van soms eeuwenoude filosofen worden niet geschuwd.

De besprekingen zijn daarmee ook maar gewoon een eerste aanzet voor een kritiek op het boek, of juist een persoonlijke lofzang. De besprekingen worden onregelmatig geplaatst.

Het meeste waardering wordt over het algemeen gegeven aan publicaties met veel inlevingsvermogen en betrokkenheid (in tegenstelling tot een afstandelijke filosofie of pedagogiek), met een heldere uitdaging van de status quo, in de vorm van een goed onderbouwde tegendraadsheid of subversiviteit, en een eigenheid in manier van schrijven of redeneren, juist ook ten opzicht van de meer reguliere denkwijzen en manier van betogen. Verder wordt er in principe geen specifiek soort onderwijsfilosofie of bepaald onderwijsideaal aangehangen bij het bespreken van de diverse boeken.

Wilt u bijdragen? Neem contact op en/of stuur een tekst in ter publicatie!

Mocht u specifieke teksten of ideeën missen dan horen we het graag.