Over onderwijsfilosofie

Op deze website zijn allerhande onderwijsfilosofische teksten en ideeën verzameld en besproken.

Dit is een volledig onafhankelijke website. Bij het schrijven van alle stukken werd nooit een institutioneel, academisch of commercieel doel nagestreefd. Het zijn eerder een soort uitgewerkte aantekeningen bij bekende en minder bekende filosofische boeken over onderwijs. Voor eenieder die erin geïnteresseerd is. De besprekingen zijn daarmee ook maar gewoon een eerste aanzet voor een kritiek op het boek, of juist een persoonlijke lofzang. De besprekingen worden onregelmatig geplaatst.

Het is alles tezamen gericht op het bespreken, indexeren en verzamelen van mogelijke aanknopingspunten voor een eigen doordacht perspectief.

Daarbij komen juist ook de meer subversieve en alternatieve publicaties aan bod. Evenals kritische reflecties op boeken die filosofen over de praktijk van het onderwijs publiceren. Er wordt in principe geen specifiek soort onderwijs-filosofische visie of bepaald onderwijsideaal aangehangen bij het selecteren van de diverse boeken: eigenlijk alles kan een keer aan bod komen. Mocht u specifieke teksten of ideeën missen dan horen we het graag.

Wilt u zelf ook wat bijdragen? Neem contact op en/of stuur een tekst in ter publicatie!