Over onderwijsfilosofie

Op deze website zijn allerhande onderwijsfilosofische teksten en ideeën verzameld en besproken.

Dit is een volledig onafhankelijke website. Bij het schrijven van alle stukken werd nooit een institutioneel, academisch of commercieel doel nagestreefd. De teksten zijn gericht op het bespreken, indexeren en verzamelen van mogelijke aanknopingspunten voor een eigen doordacht perspectief. Daarbij komen juist ook de meer subversieve en alternatieve publicaties aan bod, evenals kritische reflecties op boeken die de zogenaamde experts over de praktijk van het onderwijs publiceren. Ook de complexe teksten van soms eeuwenoude filosofen worden niet geschuwd.

Een zekere waardering wordt vooral toegekend aan publicaties die zich kenmerken door:

A. Inlevingsvermogen en betrokkenheid (in tegenstelling tot een afstandelijke filosofie of pedagogiek)

B. Een heldere uitdaging van de status quo, in de vorm van een goed onderbouwde tegendraadsheid of subversiviteit

C. Een eigenheid in manier van schrijven of redeneren, juist ook ten opzicht van de meer reguliere denkwijzen en manier van betogen.

Wilt u bijdragen? Neem contact op en/of stuur een tekst in ter publicatie!

Mocht u specifieke teksten of ideeën missen dan horen we het graag.