Over onderwijsfilosofie

Op deze website zijn allerhande onderwijsfilosofische teksten en ideeën verzameld en besproken. Mocht u teksten of ideeën missen dan horen we het graag.

Dit is een volledig onafhankelijke website. Bij het schrijven van alle stukken werd nooit een institutioneel, academisch of commercieel doel nagestreefd. De teksten zijn evenmin gericht op het vinden van een absolute waarheid. Eerder zijn de teksten gericht op het bespreken, indexeren en verzamelen van mogelijke aanknopingspunten voor een eigen doordacht perspectief. Daarbij komen juist ook de meer subversieve en alternatieve publicaties aan bod, evenals kritische reflecties op boeken die de zogenaamde experts over de praktijk van het onderwijs publiceren. Ook de complexe teksten van soms eeuwenoude filosofen worden niet geschuwd.

Wilt u bijdragen? Neem contact op en/of stuur een tekst in ter publicatie!