Verhalende voorstelling en theoretisch kader (Frank Kuhlmann)

De verhalende voorstelling van Frank Kuhlmann is hieronder als visueel overzicht te zien en kan worden gedownload door te klikken op de link naar het word bestand of door op de afbeelding te klikken. Eronder is het theoretische verhaal te lezen die bij de verhalende voorstelling is gemaakt.

 

 

een theoretisch verhaal
de plezierfactor, nut en genot van het boekenschrift (eijgenraam, 1990),
van een andere orde

een orde van een theoretische tocht

een gefragmenteerde orde waarin;

karakter zich toont,

(on)bewuste patronen worden ontdekt die anders verborgen blijven,

opmerkelijke overlappingen zichtbaar worden,

een weergave van de geschiedenis van de geest zich vertoont,

de vorm er toe doet,

aandacht wordt gevraagd voor een kwalitatieve orde

 

 

(1999) achtste- (vriens, 1999)groepers huilen niet

startdatum; september 2010

(2010) het leerlandschap van de ecologische pedagogiek
(2009) basisboek kwalitatief onderzoek
(2005) what teachers make
(2009)de leraar als koelie
(1983)ontscholing van de maatschappij, het einde van een illusie
(2002) wie orde zaait zal chaos oogsten
(2012)arts based research
(2009)method meets art
(1997, 50 9). whatever happened to organizational anthropology,
a review of the field of organizational ethnography and Antropological Studies
(2008). analyseren in kwalitatief onderzoek
(2006). presence-een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties
(2010). de dood van de traditionele wetenschapper,
de pretenties van postmoderne kritische pedagogiek
(2008). socrates op de markt filosofie in bedrijf
(2009, juli). narratieve gesprekken
(2009). narratieve gesprekken. participatie arbeid en gezondheid
(2008). storytelling organizations

 

(2007). denken over kunst
(2007). postmodernisme: een intertekstueel woordenboek
(2010). kwalitatief onderzoeken praktische kennis voor de onderzoekende professional
(2008). on the importance of a certain slowness: stability, memory and hysteresis in complex systems
(2000). logica van het gevoel
(1999). inleiding tot de verwondering
(2001). wetenschapsfilosofie
(2012, november). denk groter debat
(2001). pedagogiek en postmodernisme  

 

(2001). buiten de lijntjes
(1999). flow
(2012). het slimme onbewuste, denken met gevoel
(1993). against method
(2009). intuitie
(1988). het postmodern weten
(2006). interveniëren en veranderen

 

(2010). levenskunst
(2012). exploring voices exploring appropriate education, a practitioners’ discours

 

(2009). vele tinten grijs, naar een relationeel perspectief op ouderen en zorg
(2014). verhalend onderzoek
(2014). verhalend onderzoek. amsterdam: boom lemma.
(2011). dienend-leiderschap van wetenschap naar succes in de praktijk
(2012, november 25). hetkind.org
(2013). pedagogisch tact

 

(2000). levensverhalen
(2005). organisatiedynamica, theorie en praktijk van organisatieverandering
(2013). wij zijn ons brein, van baarmoeder tot alzheimer

 

(2014). kairos, een nieuwe bevlogenheid
(2001). therapie als geschenk
(2001). ik ben o.k., jij bent o.k
(2008). stemmings-en angststoornissen
(2013). laat je niets wijsmaken
(2013, augustus). quadruplex
(2013). de kracht van kwetsbaarheid

 

(2007). de betekenis van levensverhalen, theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk
(2014). het prachtige risico van onderwijs

 

(2012). wat is wijsheid?
(2004). spiritualiteit voor sceptici
(2014). serendipiteit, de
ongezochte vondst
(2013). ver van de boom

 

(2009). mindfulness en zelfcompassie
(2014). de verbeelding van het denken (2015, februari 6). arts is craziness
(2011). met mijn ziel onder
de arm,tussen welkom heten
en afscheid nemen
(2007). het drama van het begaafde kind
(2016, april 23 ). de evolutie leert ons geen moraal
(2003 & 2013). als leven pijn doet
(2011). de stille stem
(2013) sereniteit
(2005). derrida

 

(2014). filosofie van de waanzin
(2014). zekerheid, nee bedankt
(2015, auguastus 30). zomergasten
(2012). onwetendheid als drijfveer van de wetenschap
(1998). complexity and postmodernisme
(2015). de wereld buiten je hoofd
(2005). critical constructivisme primer
(1998). postmodern narrative theory

 

(2009, maart). het onderzoeken van verhalen over het zelf; een narratieve, rizomatische benadering
(1976). rhizôme, introduction
(2015). rothko

 

(2010). windstilte van de ziel
(2015). mijn gedichten kunnen jaren in de kelder liggen rijpen

 

(1997). albert camus; een leven tegen de leugen
(2015, december 12). god dank
(2015). uit het hoofd.

 

(1990) de plezierfactor, het nut en genot van het boekenschrift
(2012). leven is een kunst; over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst
(2013, oktober 16). vrije denkers. doen is de beste manier van denken
(2016). op naar geluk, de psychologie van een fijn leven
(2016). de weg

 

Geciteerde werken
andel van, p. (2013). serendipiteit, de ongezochte vondst. de gids .
andersson, a., de boer, E., letschert, b., van der raadt, r., & verbeeck, k. (2013). pedagogisch tact. (l. stevens, & g. bors, Red.) antwerpen-apeldoorn: garant.
baal-teshuva, j. (2015). rothko. köln: taschen.
baarda, d. g. (2009). basisboek kwalitatief onderzoek. groningen/houten: noordhoff uitgevers bv.
baets, w. r. (2002). wie orde zaait zal chaos oogsten. assen: koninklijke van gorcum.
barone, t., & eisner, e. w. (2012). arts based research. los angeles: sage.
bate, s. (1997, 50 9). whatever happened to organizational anthropology, a review of the field of organizational ethnography and Antropological Studies. Opgeroepen op december 14, 2015, van human relations: hum.sagepub.com/content/50/9/1147.extract#
biesta, g. (2014). het prachtige risico van onderwijs. culemborg: phronese.
boeije, h. (2008). analyseren in kwalitatief onderzoek. purmerend: boomonderwijs.
boje, d. (2008). storytelling organizations. london: sage publications ltd.
bolhuis, j., & düwell, m. (2016, april 23 ). de evolutie leert ons geen moraal. trouw , p. 3.
boonstra, j., & de caluwé, l. (2006). interveniëren en veranderen. opgeroepen op januari 8, 2013, van jaap j. boonstra: http://jaapboonstra.nl
bor, j. (2012). wat is wijsheid? amsterdam: bert bakker.
bor, j., & petersma, e. (2014). de verbeelding van het denken. amsterdam/antwerpen: atlas contact.
braembussche van den, a. (2007). denken over kunst. bussum: coutinho.
braembussche van den, a. (2007). postmodernisme: een intertekstueel woordenboek. budel: damon.
bransen, j. (2013). laat je niets wijsmaken. zoetermeer: klement.
brohm, r., & jansen, w. (2010). kwalitatief onderzoeken praktische kennis voor de onderzoekende professional. delft: eburon.
brown, b. (2013). de kracht van kwetsbaarheid. utercht: bruna uitgevers.
brugman, g. m. (2007). het levensverhaal als constructie. In e. bohlmeijer, m. lausanne, & g. westerhof, de betekenis van levensverhalen, theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk. houten: bohn stafleu van loghum.
bruner, j. (1986). actual minds, possible worlds. cambridge: harvard university press.
bruner, j. (2002). making stories law literature life. cambridge: harvard university press.
butler, c. (2004). de kortste introductie post modernisme. utrecht: winkler prins.
cilliers, p. (1998). complexity and postmodernisme. london: routledge.
cilliers, p. (2008). on the importance of a certain slowness: stability, memory and hysteresis in complex systems. (p. 7). cohort: the university for humanitas.
coolen, m. (2013). anders zien dan we gewend zijn. krisis, tijdschrift voor actuele filosofie , 5.
cornelis, a. (2000). logica van het gevoel. amsterdam: boom.
crawford, m. (2015). de wereld buiten je hoofd. new york: de bezige bij.
csikszentmihalyi, m. (1999). flow. amsterdam: boom.
currie, m. (1998). postmodern narrative theory. new york: st. martin’s press.
dehue, t. (2008). stemmings-en angststoornissen. amsterdam: augustus.
denys, d. (2015, auguastus 30). zomergasten. zomergasten. (w. d. jong, Interviewer) vpro. hilversum.
diekstra, r. (2003 & 2013). als leven pijn doet. uithoorn: karakter.
dijksterehuis, a. (2015). op naar geluk, de psychologie van een fijn leven. amsterdam: prometheus bertbakker.
dijksterhuis, a. (2012). het slimme onbewuste, denken met gevoel. amsterdam: bert bakker.
dohmen, j. (2008). het leven als kunstwerk. zutphen: lemniscaat.
donath, p., & kruisman, a. (2013, oktober 16). vrije denkers. doen is de beste manier van denken . nederland.
eijgenraam, f. (1990). de plezierfactor, nut en genot van het boekenschrift. bloemendaal: aramith uitgevers.
feddes, r., & houweling, l. (2009, juli). narratieve gesprekken. opgeroepen op januari 2011, van kenniskring participatie en gezondheid: http://www.participatie-arbeid-gezondheid.nl/home/
feyerabend, p. (1993). against method (3nd edition ed.). (m. stoltenkamp, vert.) london: verso.
fiddelaers-jaspers, r. (2011). met mijn ziel onder de arm, tussen welkom heten en afscheid nemen. heeze: in de wolken.
firestein, s. (2012). onwetendheid als drijfveer van de wetenschap. (b. tordoir, red., & a. uijen van, vert.) amsterdam: veen media.
germer, c. (2009). mindfulness en zelfcompassie. (J. langeveld, vert.) amsterdam: nieuwezijds.
gier de, v., & brester, m. (2015). mijn gedichten kunnen jaren in de kelder liggen rijpen. poezietijdschrift awater , 4-8.
gladwell, m. (2009). intuitie. amsterdam/antwerpen: contact.
grol, c. (2012). exploring voices exploring appropriate education, a practitioners’ discours. baarn: de weijer.
grol, c. (2014). verhalend onderzoek. amsterdam: boom lemma.
gruijthuijzen, r.-j. (2016, februari 1). robert-jan gruijthuijzen – een niet onderzochte les is het niet waard te doceren! opgeroepen op juli 5, 2016, van script talk: https://www.youtube.com/watch?v=Rzxx6V0Rd60
gude, r. (2013, augustus). quadruplex. (d. roovers, Red.) filosofie .
gude, r., & steeenhuis, p. h. (2015). door het beeld door het woord. leusden: isvw uitgevers.
hanh, t. n. (2013). sereniteit, voelen dat he leeft. amersfoort: bbnc.
harris, t. (2001). ik ben o.k., jij bent o.k. (e. swildens, Vert.) amsterdam: ambo.
hermsen, j. (2014). kairos, een nieuwe bevlogenheid. amsterdam: de arbeiderspers.
hermsen, j. (2009). stil de tijd. amsterdam: de arbeiderspers.
hermsen, j. (2010). windstilte van de ziel. utrecht: ten have.
herpen, m. v. (2012, november). denk groter debat. tilburg, noord-brabant, nederland: fontys hogescholen.
homan, h. (2005). organisatiedynamica, theorie en praktijk van organisatieverandering. den haag: sdu uitgevers.
houweling, l., & feddes, r. (2009). narratieve gesprekken. participatie arbeid en gezondheid (p. 11). rotterdam: hogeschool rotterdam.
huijer, m. (2016). herkauwen. filosofie , 5, 1.
illich, i. (1983). ontscholing van de maatschappij, het einde van een illusie (dertiende druk ed.). bussum: het wereldvenster.
jansen, h. (2010). de dood van de traditionele wetenschapper, de pretenties van postmoderne kritische pedagogiek. amersfoort: agiel.
jansen, h. (2009). de leraar als koelie. amersfoort: uitgeverij agiel.
jansen, h., & van der linde, r. (2010). het leerlandschap van de ecologische pedagogiek. amersfoort: uitgeverij agiel.
kessels, j. (2008). socrates op de markt filosofie in bedrijf. amsterdam: boom.
kincheloe, j. (2005). critical constructivisme primer. new york, washington, d.c./baltimore,bern, frankfurt, main, berlin, brussels, vienna&oxford: peter lang.
kleinlugtenbelt, d. (2010). levenskunst. budel: damon.
kusters, w. (2014). filosofie van de waanzin. rotterdam: lemniscaat.
leavy, p. (2009). method meets art. new york: the guilford press.
leezenberg, m., & de vries, g. (2001). wetenschapsfilosofie. amsterdam: university Press.
lyotard, j. f. (1988). het postmodern weten. kampen : kok agora.
maas, a. j. (2009). vele tinten grijs, naar een relationeel perspectief op ouderen en zorg. amsterdam: uitgeverij swp.
maasen, t. (2012, november 6). denk groter debat. (m. v. herpen, Interviewer) omroep brabant. tilburg.
mali, t. (2005). what teachers make. ted talk . new york, verenigde staten.
merleau-ponty, m. ([1945] 2009). fenomenologie van de waarneming (2e herziene uitgave ed.). (r. e. vlasblom, Vert.) amsterdam: boom.
merleau-ponty, m. ([1964] 2012). oog en geest. (r. vlasblom, vert.) amsterdam: parrèsia.
miller, a. (2007). het drama van het begaafde kind. houten/antwerpen: unieboek bv.
museum, s. (2015, februari 6). arts is craziness . amsterdam, Nederland: stedelijk museum.
nijhof, g. (2000). levensverhalen. amsterdam: boom.
nuijten, i. (2011). dienend-leiderschap van wetenschap naar succes in de praktijk. inspt.
oegema, j. (2011). de stille stem. amsterdam: nieuw amsterdam.
oger, e. (2005). derrida. kampen: pelckmans/klement.
puett, m., & gross-loh, c. (2016). de weg. (j. noorman, vert.) utrecht: ten have.
robinson, s. k. (2001). buiten de lijntjes. houten-antwerpen: spectrum.
rosenbrand, b. (sd). logica van het gevoel, filosofie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesting der emoties. Opgeroepen op februari 26, 2013, van lophi school voor benieuwing: http://www.lophi.nl
senge, p., scharmer, c. o., & flowers, b. s. (2006). presence-een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties. den haag: nederland: sdu uitgevers.
sermijn, j., loots, g., & devlieger, p. (2009, maart). het onderzoeken van verhalen over het zelf; een narratieve, rizomatische benadering. kwalon , 3, p. 7.
smeyers, p. (2001). pedagogiek en postmodernisme. In p. smeyers, & b. levering (red.), grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek (p. 18). amsterdam: boom.
solomon, a. (2013). ver van de boom. amsterdam: nieuw amsterdam.
solomon, r. c. (2004). spiritualiteit voor sceptici. (r. kuil, vert.) kampen: ten have.
stevens, l. (2012, november 25). hetkind.org. opgeroepen op juni 21, 2015, van http://hetkind.org/2012/11/25/over-het-werk-van-luc-stevens-de-behoefte-aan-relatie-competentie en-autonomie/
swaab, d. (2013). wij zijn ons brein, van baarmoeder tot alzheimer. steenwijk: atlas contact.
tongeren van, p. (2015, december 12). god dank. trouw , p. 4.
tongeren van, p. (2012). leven is een kunst; over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst. zoetermeer: klement pelckmans.
torf, r. (2014, november 8). zekerheid, nee bedankt. (l. dros, red.) trouw , p. 5.
van andel, p. b. (2014). serendipiteit, de ongezochte vondst. amsterdam: nieuw amsterdam.
van den braembussche, a. (2007). postmodernisme een intertekstueel woordenboek. budel: uitgeverij damon.
van tongeren, p. (2016, augustus 22). nietzsche over langzaam lezen. filosofie , 1.
verhoeven, c. (1999). inleiding tot de verwondering. amstelveen: damon.
verrips, g. (1997). albert camus; een leven tegen de leugen. leuven: balans.
vriens, j. (1999). achtste-groepers huilen niet. houten: van holkema & warendorf.
vries de, m. (2008, augustus 27). radboud universiteit . opgehaald van sombere mensen denken na, vrolijkerds beslissen intuïtief: http://www.ru.nl/@760132/sombere_mensen/
wielink, a. (2016). deconstructie. zwolle.
yalom, d. i. (2001). therapie als geschenk. amsterdam: balans.
zeman, a. (2015). uit het hoofd. awater , 52.