Verhalen uit het onderwijs: een gesprek met leraar Jasper Rijpma (Simon Verwer)

Verhalen uit het onderwijs: een gesprek met leraar van het jaar Jasper Rijpma

De Denkfiguren, een praktijk gedreven denktank over onderwijs, onderzoeken het onderwijs vanuit verschillende invalshoeken. De serie podcasts ‘Verhalen uit het onderwijs’ is een manier om goede gesprekken met leraren en anderen mogelijk te maken die voorbij gaan aan de waan van de dag, gericht op het delen van inzicht en het verwerven van wijsheid.

Jasper Rijpma is docent op het Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord en leraar van het jaar 14/15 in de categorie Voortgezet Onderwijs. Hij is te volgen via @jasperrijpma.

Jasper is, naast docent geschiedenis, ook mijn directe collega bij het vak Grote Denkers dat wij samen met Jasper Beckeringh vormgeven en uitvoeren. Hij is opgeleid op de Hogeschool van Amsterdam en volgde later de eerstegraads lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam.

Simon Verwer, Jasper Beckeringh en Jasper Rijipma

Simon Verwer, Jasper Beckeringh en Jasper Rijipma

Jasper spreekt op maandagavond 24 november op de Balie Leert #2, een bijeenkomst die in het teken zal staan van de lerarenopleidingen. Meer informatie via de website van de Balie en programmamaker Rik Seveke (@rikseveke) .

Het gesprek is opgebouwd uit 3 delen die afzonderlijk te beluisteren zijn hieronder. De onderstaande quotes komen uit de bijpassende delen. De begeleidende muziek is gecomponeerd door Jelle Verwer (@vogelvrij)

Deel 1 – Wat is een goede leraar?

In het eerste deel stelt Jasper zich voor, spreekt hij over zijn ideaal van goed onderwijs en deelt hij zijn visie op goed leraarschap.

“Nu is er eigenlijk een interessant moment gekomen want nu merk ik dat mensen minder vragen van he, waarom ben je genomineerd en hoe was het en die vraag naar die race en nu komen er steeds meer vragen in de trant van: waar sta ik nu voor en hoe zie ik dat ambassadeurschap voor me?”

“Iedereen weet dat het in het onderwijs hard werken is. We hebben het over de werkdruk, dat is ook een thema. Nu, ik denk dat als je heel erg op je uren gaat letten, dat je daar niet heel gelukkig van wordt. Ik denk dat bijna iedere docent dan meer doet dan feitelijk in het urenplaatje staat.”

“Wat mij opvalt: ik lees nog wel eens over initiatieven om (…) met name meer academici voor de klas te krijgen. En de gedachte is dan dat iemand die vakkennis heeft, gekoppeld aan bepaalde attituden (..), dat dat genoeg is om in de kern, in beginsel een goede docent op te leveren. Ik denk dat ze daar er aan voorbij gaan dat er ook een set aan vaardigheden nodig zijn.”

Deel 2 -Wat is een goede school?

Het tweede deel gaat over de vraag: waar moet een goede school aan voldoen? Wat is er nodig om leraren te laten floreren? Hoe dienen deze te worden opgeleid? Ook komen aan bod de schoolorganisatie, het lerarenregister, de lerarenopleidingen en de organisatie van de de beroepsgroep.

“In een school moet een klimaat overheersen waarbij de leraar autonoom handelend is, in samenwerking met anderen, maar waarbij niet een karrenvracht aan richtlijnen over de leraar heen wordt gestort.”

“Het lerarenregister, daar ben ik nog niet over uit. Ik sta er zelf nog niet in en overweeg het.”

“Om heel eerlijk te zijn, op de HvA maar ook op de andere 2 lerarenopleidingen waar ik op gezeten heb: bij alle werkgroepen, bij alle colleges heb ik in de klas gezeten met studenten die totaal ongemotiveerd waren. Totaal! Stoned achter in de klas zaten soms. Tja, dat zijn geen aankomende leraren dus als de toelatingseisen strenger kunnen maken, dan juich ik dat alleen maar toe.”

“Ik zou het zonde vinden als de structuur van de 2e-graads lerarenopleidingen zou verdwijnen.”

Deel 3 – Wat is een goed onderwijssysteem?

Het derde deel concentreert zich op het Nederlandse onderwijssysteem als geheel en vernieuwingsbewegingen in het bijzonder.

“Eigenlijk sinds, of eigenlijk al voor de Mammoetwet, is de gedachte gaan leven dat het onderwijs niet deugt en deze gedachte is de afgelopen 50 jaar onuitroeibaar gebleken.”

“Als je naar mijn lessen kijkt, dan toets ik vrij veel. Cijfers zijn een snelle manier van feedback met voor- en nadelen. Dit is nou echt iets waarvan je zegt, dit is een cultuur en mentaliteit. Als je dat wilt veranderen, dan vergt dat een enorme, essentiële cultuurverandering.”

Geef een reactie