Over onderwijsfilosofie

Insteek

Bij de invulling van deze website wordt gestreefd naar een onafhankelijke behandeling – niet gericht op het vinden van de waarheid, maar op het zoeken, rubriceren, indexeren en verzamelen van mogelijke aanknopingspunten voor een eigen doordacht perspectief. Daarbij komen juist ook de meer subversieve en alternatieve publicaties aan bod, evenals kritische reflecties op boeken die de zogenaamde experts over de praktijk van het onderwijs publiceren. Ook de complexe teksten van soms eeuwenoude filosofen worden niet geschuwd.

De hier besproken boeken en ideeën willen we graag laten circuleren en verder onder de aandacht brengen. Dit betekent niet dat we proberen alles toegankelijk en simpel te maken, als het boek moeilijk is of uit filosofische concepten is opgebouwd, dan zal de bespreking een zelfde toon hebben.

Reageren of verder verdiepen

Inhoudelijke vragen omtrent de hier beschreven denkbeelden zullen we altijd uiterst serieus nemen. Serieuze reacties zijn zeer welkom. Veelal zijn de besproken boeken en publicaties in ons bezit, dus ook voor aanvullende vragen kunnen we altijd de bronnen er makkelijk voor u op naslaan. Ook het uitlenen van deze boeken is mogelijk. Het liefst gaan we echter in gesprek, gewoon vrijblijvend of bijvoorbeeld tijdens een discussieforum, studiedagen en lezingen.

Ook is er gelegenheid voor docenten, leraren, leerlingen, of andere onderwijsmensen om teksten in te sturen ter publicatie op deze website.

De site wordt continu verbeterd en aangepast. Mocht u tekstfouten tegenkomen of opmerkingen hebben dan kunt u die mailen naar info@onderwijsfilosofie.nl.

Geschiedenis van deze website

Ergens in 2012 zijn Simon Verwer en Eke Rebergen onder de naam ‘De Denkfiguren’ gestart met deze website om filosofisch onderzoek te doen naar alles wat te maken heeft met onderwijs. Waarom? Simon heeft zijn motivatie beschreven in een artikel ‘Wie bepaalt wat goed is? Waarom leraren meer zouden moeten filosoferen‘. De Denkfiguren zijn intussen opgehouden te bestaan. Deze website is sinds eind 2o15 volledig beheerd door Eke Rebergen en toen ook van toon, insteek en vormgeving veranderd.